Kniechirurgen van ZNK zetten vol in op innovatie met 4 robots voor knieprothesen

De diensten orthopedie van de 4 Kempense ziekenhuizen (Ziekenhuis Geel, AZ Herentals, H. Hartziekenhuis Mol en AZ Turnhout) slaan de handen in elkaar en zetten vol in op innovatie door het gebruik van 4 chirurgische robots bij het plaatsen van knieprothesen. Het is uniek in België dat binnen eenzelfde netwerk op deze manier wordt geïnvesteerd in innoverende technologie voor knie-ingrepen. Zo wordt het Ziekenhuisnetwerk Kempen (ZNK) met zijn 9 kniechirurgen en 4 robots een van de grootste sites voor kniechirurgie in België.

Meer precisie met robot

“Veel patiënten denken dat de chirurg het werk uit handen geeft en de robot de ingreep automatisch uitvoert”, vertelt dr. Stijn Bartholomeeusen van AZ Herentals. “Maar een robot is slechts een hulpmiddel om de knieprothese met meer precisie te plaatsen. Het operatieve werk wordt nog steeds grotendeels door de chirurg zelf uitgevoerd, dus de nodige ervaring blijft onontbeerlijk voor een goed resultaat. Deze ervaring is ruimschoots aanwezig met de meer dan 1.000 knieprothesen op jaarbasis binnen ons netwerk. Hierdoor is het plaatsen van een knieprothese een zeer gestandaardiseerde en zelfs routineprocedure voor de chirurgen van het ZNK.”

Wetenschappelijke inzichten met beter resultaat voor patiënt

Met de aanschaf van deze technologie doet ZNK een belangrijke financiële investering. Het is dan ook belangrijk om deze 4 robots niet alleen in te zetten in de dagelijkse praktijk van de chirurgen, maar ze ook te gebruiken om wetenschappelijke inzichten in de knieprothesechirurgie verder te verfijnen. In elk ZNK-ziekenhuis komt er een robot.

“De robots zijn een manier om wetenschappelijke studies binnen ZNK te voeren”, reageert dr. Erik Vanlommel van AZ Turnhout. “Elke fabrikant van knieprothesen ontwikkelt namelijk zijn specifieke robot. Zo gebruikt AZ Herentals bijvoorbeeld de ‘ROSA’, terwijl we in AZ Turnhout de ‘Navio’ gebruiken, een robot die beter aansluit bij de prothese die ons vertrouwd is. Het gebruik van verschillende robottypes binnen het netwerk maakt onderling vergelijken mogelijk, zodat we kunnen zoeken naar wetenschappelijk onderbouwde verbeterpunten. En dit is alleen maar een voordeel voor de patiënt, die betere zorgverlening krijgt.”

 

 

Dr. Dries Van Doninck van Ziekenhuis Geel vult aan: “Het is een uniek gegeven in ons land dat we de resultaten van meer dan 1.000 patiënten kunnen evalueren en vergelijken. Met deze studies zullen we als Kempens netwerk ongetwijfeld bijdragen tot het beter begrijpen van de succesfactoren bij het plaatsen van een knieprothese. Op deze manier kunnen we onze behandeling optimaliseren en elke patiënt het beste resultaat geven bij een knieprothese.”

Kempense kniechirurgen

Met de robots ontstaat een van de grootste wetenschappelijk georiënteerde kniediensten in België. Dr. Karel Carpentier van H. Hartziekenhuis Mol: “We willen nationaal en internationaal een toonaangevende rol spelen op vlak van kniechirurgie en daarom zetten we in op samenwerking tussen de orthopedische diensten van het ZNK. Op deze manier zal een patiënt met een knieprobleem in elk ZNK-ziekenhuis een optimale behandeling krijgen met de beste technologie die op dit moment bestaat.”

De slagkracht van de 9 Kempense kniechirurgen die de handen in elkaar slaan, is uniek in ons land en zal in de toekomst een belangrijke rol spelen in het verbeteren van de behandeling van zowel routineuze als complexe knieproblemen.