Waarvoor staat ons netwerk

Sinds 2014 jaar werken AZ Turnhout, AZ Herentals, H. Hartziekenhuis Mol en Ziekenhuis Geel samen aan de uitbouw van kwalitatieve patiëntenzorg. Eind 2016 werd deze samenwerking verankerd in het Ziekenhuisnetwerk Kempen.  

De samenwerking heeft een aparte juridische structuur in de vorm van een vzw met een eigen algemene vergadering, raad van bestuur en coördinatiecomité. De artsen en medische raden van de ziekenhuizen worden vanzelfsprekend sterk betrokken bij het beleid van het netwerk. 

Deze structurele samenwerking komt patiënten uit de Kempense regio ten goede. Doordat de ziekenhuizen de krachten bundelen en de expertise op elkaar afstemmen, kunnen onze patiënten genieten van gespecialiseerde, kwalitatieve en betaalbare zorg dicht bij huis. 

De Kempense samenwerking heeft ondertussen al enkele concrete realisaties opgeleverd.

Oprichting  ZNK 

De vier Kempense ziekenhuizen werken reeds lange tijd nauw samen om betere zorg te kunnen bieden aan de Kempenaar, maar in 2016 kwam er toch een doorbraak met de ondertekening van de intentieverklaring ZNK. 

8 maart 2016 : AZ Herentals, H. Hartziekenhuis Mol, AZ Turnhout en Ziekenhuis Geel ondertekenen een intentieverklaring tot samenwerking in het Ziekenhuisnetwerk Kempen. 

22 december 2016: de intentieverklaring wordt bestendigd in een definitieve overeenkomst voor structurele samenwerking en in de oprichting van het Ziekenhuisnetwerk Kempen vzw met eigen bestuursorganen. (zie verder op deze pagina) 

Opmaak van een zorgstrategisch  plan 

Alle ziekenhuisnetwerken, dus ook ZNK, zijn bezig met de opmaak van een regionaal zorgstrategisch plan (onder stimulans van de overheid.) Hiervoor moeten de ziekenhuizen niet alleen in hun netwerk het aanbod op elkaar afstemmen en samen tegemoet komen aan de noden in de regio. Ze moeten ook afspraken maken met de eerstelijn zoals geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg en revalidatiesector. Omdat de vier ziekenhuizen in de Kempen al jarenlang goed samenwerken, heeft binnen ZNK de concurrentie afgedaan. Samen gaan we voor goede zorg voor alle patiënten in onze regio, met degelijke artsen en dito medewerkers. 

Lees hier het interview met Jo Leysen in de Zorgwijzer maart 2019 over het Zorgstrategisch plan Kempen (p 19-20): 2019 Zorgwijzer 82 DEF.pdf (zorgneticuro.be)

ZNK vzw groepsfoto

Bestuur ZNK

Algemene vergadering  

De taak van de algemene vergadering bestaat erin om onder meer de bestuurders te benoemen en de jaarrekening goed te keuren. 

 • Eddy Jennen (voorzitter)
 • Eva Brandwijk
 • Tessa Dieudonné
 • Jos Heylen
 • Rita Kerstens
 • Christoph Molderez
 • Bart Michiels
 • Luc Op de Beeck
 • Guy Peeters
 • Stefaan Sarens
 • Ludwig Sol
 • John Thoeng
 • Kris Vangeel
 • Koen Van der Stock
 • Luc Verguts
 • Emiel Wouters

   
 • Filiep Bataillie
 • Eleyas bv (Jo Leysen)
 • Jan Flament
 • nIvo 2400 bv (Ivo Jacobs)
 • Marc Naert
 • Jos Opheide
 • Paramarsa bv (Goedele Beckers)
 • Rudy Van Ballaer

Raad van bestuur 

De leden van de raad van bestuur hebben de bevoegdheid om het beleidsplan ZNK goed te keuren en op te volgen. 

 • Emiel Wouters (voorzitter)
 • Guy Peeters (ondervoorzitter)
 • Eddy Jennen
 • Rita Kerstens
 • Bart Michiels
 • Stefaan Sarens
 • Ludwig Sol
 • Luc Verguts
 • Filiep Bataillie
 • Robrecht Ceulemans
 • Eleyas bv (Jo Leysen)
 • Jan Flament
 • Rudi Honinx
 • nIvo 2400 bv (Ivo Jacobs)
 • Jean Meyskens
 • Marc Naert
 • Jos Opheide
 • Paramarsa bv (Goedele Beckers)
 • Rudy Van Ballaer
 • Esther van Sommeren

Coördinatiecomité 

Het Coördinatiecomité van ZNK staat in voor het dagelijks bestuur van ZNK en bestaat uit de algemene directeurs, waarvan 1 coördinator, en de hoofdartsen. 

 • Filiep Bataillie: hoofdarts AZ Herentals
 • Eleyas bv (Jo Leysen): algemeen directeur AZ Turnhout
 • Jan Flament: algemeen directeur Ziekenhuis Geel
 • nIvo 2400 bv (Ivo Jacobs): algemeen directeur H. Hartziekenhuis Mol
 • Marc Naert: hoofdarts H. Hartziekenhuis Mol
 • Jos Opheide: hoofdarts Ziekenhuis Geel
 • Paramarsa bv (Goedele Beckers): hoofdarts AZ Turnhout
 • Rudy Van Ballaer: algemeen directeur AZ Herentals (coördinator)