Tijdelijke opnamestop in H. Hartziekenhuis Mol, afleiding naar andere ziekenhuizen van het Ziekenhuisnetwerk Kempen

Het H. Hartziekenhuis Mol wordt van zaterdag 24 tot maandag 26 oktober tijdelijk afgekoppeld van de 112-centrale. Die beslissing werd genomen in samenspraak met de inspecteur van de dringende geneeskundige hulpverlening Antwerpen, dr. W. Haenen. Alle dringende transporten naar het H. Hartziekenhuis Mol worden bijgevolg afgeleid naar de buurziekenhuizen. Daardoor zullen er ook geen dringende opnames in het ziekenhuis meer gebeuren, uitgezonderd voor pediatrie en materniteit. Een ‘poortfunctie’ van de dienst spoedgevallen blijft wél actief om zo nodig patiënten te stabiliseren of om patiënten die niet via de dienst 112 binnenkomen, op te vangen.

De coronapandemie zet de ziekenhuizen in België onder grote druk, ook onze Kempense ziekenhuizen. Om de pandemie te bestrijden volgt de overheid een strategie van zowel afschaling van niet-dringende activiteiten als spreiding van zoveel mogelijk patiënten over het Belgische grondgebied.

De reden van overbelasting in het H. Hartziekenhuis Mol ligt in een uitbraak van coronabesmettingen op een van de afdelingen geriatrie. Hierdoor zijn helaas meerdere medewerkers tegelijkertijd besmet geraakt, ondanks rigoureuze naleving van alle veiligheidsmaatregelen. Dat zorgt voor een onverwachte en tijdelijke overbelasting van de betreffende dienst. Om kwaliteitsvolle zorg te kunnen blijven verlenen, dienen daarom andere diensten tijdelijk te worden ‘bevroren’. Dat leidde tot de beslissing om een tijdelijke opnamestop in te stellen. Dat geldt echter niet voor pediatrie en bevallingen. Patiënten blijven in Mol ook terecht kunnen voor medische problemen die geen opname vereisen.

De besmette patiënten op de getroffen afdeling worden allemaal in de corona-afdeling van het ziekenhuis opgevangen en verzorgd. De afdeling geriatrie zelf werd intussen in quarantaine gezet en ook de niet-besmette patiënten worden verder in het ziekenhuis verzorgd.

Het H. Hartziekenhuis Mol doet een uitgebreide interne contactopvolging om alle mogelijke besmettingen in kaart te brengen, ook om zo de bron te kunnen traceren. Een mogelijke bron voor de besmetting in het ziekenhuis werd nog niet gevonden. Wel werden er verschillende bezoekers geïdentificeerd die het virus met grote waarschijnlijkheid bij hun bezoek hebben binnengebracht. Ondanks symptomen, ondanks een nauw hoogrisicocontact en in afwachting van een geplande test, zijn sommige mensen toch gewoon op bezoek blijven komen bij onze patiënten.

 

De quarantainemaatregelen van de afdeling geriatrie in het H. Hartziekenhuis Mol zullen minstens een week duren, maar het ziekenhuis doet er alles aan om de spoedopnames snel opnieuw te kunnen toelaten, normaliter vanaf maandagmiddag 26 oktober a.s.

De andere netwerkziekenhuizen in Geel, Herentals en Turnhout werken nauw samen met het H. Hartziekenhuis Mol om een goede opvang van spoedopnames in de regio ook voor de komende dagen te kunnen garanderen. Na onderling overleg en afstemming in de namiddag tussen de 4 ziekenhuizen werden alle betrokken diensten in elk ziekenhuis op de hoogte gesteld en worden de nodige aanpassingen doorgevoerd om de verhoogde druk in eigen huis te kunnen opvangen.

Met deze maatregelen stellen de vier ziekenhuizen van het Ziekenhuisnetwerk Kempen (ZNK) alles in het werk om ook in deze ongewone tijden de dringende en noodzakelijke hulpverlening te blijven garanderen. Deze samenwerking moet het mogelijk maken om snel(ler) weer naar een normale situatie te kunnen terugkeren.

Wij doen hierbij nogmaals een sterke oproep aan de Kempense bevolking om de genomen maatregelen om de pandemie in te dijken, strikt na te leven.