World Antimicrobial Awareness Week (WAAW)

Sinds 2015 is 18 november tot en met 24 november door de WHO uitgeroepen tot 'World Antibiotic Awareness Week'. Tijdens deze week wordt er extra aandacht gevraagd voor het steeds groter wordende probleem van antibioticaresistentie. 

De HOST heeft dit jaar op een laagdrempelige manier zorgverleners en patiënten bewust gemaakt van het belang van een correct antibioticagebruik. Het thema voor de campagne van dit jaar bedroeg 'preventie van multiresistentie in de behandeling van urineweginfecties'. De HOST-collega's van de 4 Kempense ziekenhuizen gingen op alle campussen langs (Herentals, Geel, Mol, Turnhout) om het antibioticagebruik op een speelse manier in de kijker te zetten. Elke bezoeker kreeg alvast iets lekker mee naar huis.

Meer info over onze HOST