Pathologische anatomie

De artsen van de dienst pathologische anatomie onderzoeken weefsels en cellen. Doel van het onderzoek is doorgaans om tot een juiste diagnose te komen. Een aanvraag kan ook kaderen in screeningsonderzoek of, wanneer de juiste diagnose al bekend is, gebeuren uit prognostische overwegingen. Alle weefselstalen uit de hele Kempen worden geanalyseerd in het labo pathologische anatomie in AZ Turnhout, met uitzondering van de vriescoupes. Dit zijn stalen die onmiddellijk moeten worden geanalyseerd, omdat ze het verdere verloop van een ingreep bepalen.

De samenwerking tussen de ziekenhuizen van Geel, Herentals, Mol en Turnhout bestaat al geruime tijd. De centralisatie van de laboratoria voor pathologische anatomie was de volgende concrete stap in deze samenwerking. Al het weefselonderzoek van patiënten over de hele Kempen gebeurt sinds 1 juni 2021 in het labo van AZ Turnhout , dat hiervoor fiks werd verbouwd en uitgebreid. Begin mei verhuisde reeds het labo van AZ Herentals naar Turnhout. Op 1 juni hebben ook de labomedewerkers en pathologen van Ziekenhuis Geel zich bij het team gevoegd en sindsdien is de fusie een feit. De stalen van het Heilig Hartziekenhuis Mol werden voorheen al naar Geel getransporteerd. Voortaan gaan die ook naar Turnhout.